ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6108 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2561

ดำเนินการสมัครผ่านระบบ CMU SIS ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 ตุลาคม 2561
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


เอกสารประกอบ : Download SCAN0016.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-09-20 09:27:14
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 2232 ครั้ง