ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Rice Congress 2018 - Transformative Science for Food and Nutrition Security

    ด้วย International Rice Reserach Institute (IRRI) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Rice Congress 2018 - Transformative Science for Food and Nutrition Security ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2561 ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,100 USD ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป


เอกสารประกอบ : Download IRC2018_brochure.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-09-13 10:54:39
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1333 ครั้ง