ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6008ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ ติดต่อรายงานตัว ณ งานทุนศึกษาและเสริมสร้างสุขภาวะ ภายในวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ
หากพ้นเวลาถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารประกอบ : Download ประกาศทุนรุ่นพี่ รหัส 60... ลงไป.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-09-10 16:20:01
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1422 ครั้ง