รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ทเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2562

            ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท โดยมีหัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรม หรือการศึกษา ดังนี้:- 

ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright Thai Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำวิจัยขั้นสูง เพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ ระยะเวลา 3 - 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 2: ทุน Fulbright-Junior Reserach Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบร์ท จำนวน 2 ทุน และสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบร์ท - สำนักงานกองทุนสันบสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน เพื่อทำงานวิจัยระยะเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 3: ทุน Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) จำนวน 2 ทุน สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการ นักวิจัยชั้นแนวหน้า หรือผู้ที่ทำงานองค์กร/หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาล เพื่อทำงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 - 4 เดือน (ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม)

           ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org และสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561


เอกสารประกอบ : Download Fulbright.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-09-07 11:04:54
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 820 ครั้ง