สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การซ่อมบำรุงฉุกเฉินระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจพบการทำงานที่ผิดปกติที่อุปกรณืเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย โดยระบบเครือข่ายจะเกิดขัดข้องหรือมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงได้ในบางช่วงเวลา และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโดยรวม

ในการนี้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 18.00-21.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาจจะใช้งานไม่ได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-08-30 15:52:31
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 558 ครั้ง