ขอเชิญร่วมกิจกรรม "DAAD Thailand Road Trip 2018"

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แจ้งข่าวการจัดกิจกรรม "DAAD Thailand Road Trip 2018" เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไปศึกษาหรือทำวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี  โดยกิจกรรมจะจัดในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร HB 6 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา บุคลากร หรือผู้สนใจทราบ และติดต่อสอบถามหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน-เวลาและสถานที่ข้างต้น


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-08-23 10:07:59
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 850 ครั้ง