ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น รางวัล "นักวิจัยดีเด่น", "นักวิจัยรุ่นใหม่", "นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น" และ "อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม" ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ดีมีผลงานวิจัยระดับแนวหน้าและมีชื่อเสียง และเป็นการให้กำลังใจแก่อาจารย์/นักวิจัย ที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นั้น

           ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ Link: gg.gg/cmuaward2018 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ


เอกสารประกอบ : Download นักวิจัยดีเด่น-นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น.pdf Download นักเทคโนโลยีและนวัตกรรม.pdf Download อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-08-16 15:28:32
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1156 ครั้ง