ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018

ด้วย บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท EAST - WEST SEED จำกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The Asia and Pacific Seed Association (APSA) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในสกุล Solanaceae เช่น มะเขือเทศ พริก มันฝรั่ง มะเขือ กาแฟ ยาสูบ เป็นต้น

                   ในการนี้ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 ตามกำหนดดังกล่าว โดยท่านสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>https://www.solanaceae2018.com/ 
และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมฯ ขอให้ลงทะเบียนและติดต่อได้โดยตรงต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-08-14 12:00:50
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 927 ครั้ง