ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนรางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อรายงานตัวพร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา มายื่น ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_details/1681/3/1


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-08-09 09:56:36
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 777 ครั้ง