ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้สารสนเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้สารสนเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สถานที่จัด : ห้อง Meeting Room ของห้องสมุด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะเกษตรศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-08-06 17:45:10
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 883 ครั้ง