ประกาศให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส (60) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา

ประกาศให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส (60) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา 

ดังนี้น จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ดำเนินการรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษาฯ ณ งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการ มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์รับทุนการศึกษา


เอกสารประกอบ : Download รายชื่อทุนปี1มช60

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2017-10-20 12:30:34
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 671 ครั้ง