แสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ ติคำ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพันธ์ ติคำ 

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

วิจัยระดับชาติ 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวผลงาน
วันที่เผยแพร่ : 2018-07-24 09:38:48
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1877 ครั้ง