หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ (Chiangmai University Notification Criteria and Guidelines for Foreign Student's Health Insurance)

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download อนามัยนศต่างชาติ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-07-23 16:03:18
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 568 ครั้ง