ศูนย์บริหารวิจัย มช เปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563

                ศูนย์บริหารงานวิจัยได้กำหนดกรอบหัวข้อแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 14 หัวข้อ และได้เชิญผู้ที่สนใจร่วมส่ง Concept Proposal โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ประเภทที่ 1 โครงการย่อย สำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่น Concept Proposal ภายใต้กรอบหัวข้อที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดโจทย์
- ประเภทที่ 2แผนบูรณาการใหม่ สำหรับแผนงานวิจัยที่มีหัวข้อการวิจัยนอกเหนือขอบเขตที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการแผนจะต้องรวบรวม Concept Proposal ของชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว และโครงการย่อยทั้งหมดให้กับมหาวิทยาลัย
           ทั้งนี้ สามารถส่งแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และ PDF จำนวน 1 แผ่น ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (สำหรับประเภทที่ 1) และวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (สำหรับประเภทที่ 2) รายละเอียดดังนี้

       - แบบฟอร์มงบบูรณาการปี 63-แนวปฏิบัติ
       - แบบฟอร์มงบบูรณาการปี 63-concept prop
       - หนังสือสำเนาแจ้งเปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563


เอกสารประกอบ : Download หนังสือสำเนาแจ้งเปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-07-12 11:26:07
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1335 ครั้ง