ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 7 อัตรา

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ว่างอยู่จำนวน 7 อัตราดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 และ 2 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบิตงานด้านงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท

ตำแหน่งที่ 3 และ 4 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบิตงานเป็นผู้ประสานงานวิจัย และงานวารสารวิชาการ สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท

ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ อัตราจ้าง เดือนละ 17,080 บาท

ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อัตราจ้าง เดือนละ 17,060 บาท

ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อัตราจ้าง เดือนละ 18,220 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรับสมัครตำแหน่ง 108-113 และ 115.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2018-07-11 10:11:29
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 8144 ครั้ง