ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2017-10-18 00:11:00
เผยแพร่โดย : ดวงหทัย ปริตา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2838 ครั้ง