ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์” (Classification Analysis by Chemometrics)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Classification Analysis by Chemometrics)” ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ artificial neural networks (ANNs), multiple class classifications (EDA, LDA, QDA, PLS-DA, supervised-SOMs) และ one class classifications

ฟรี!! ค่าลงทะเบียน  รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น !!

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ที่ https://goo.gl/forms/o5oMQrp7wKDE00XG2

สมัครภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031, 053-941426


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-07-05 11:45:15
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1441 ครั้ง