ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ CMU-HZAU Summer Exchange Program 2018

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้้าร่วมโครงการ
CMU - HZAU Summer Exchange Program 2018
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี
เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
1. น.ส. ปรียาภรณ์ จองแหลง
2. น.ส. พิมพกานต์ แก้วแปงจันทร์
3. น.ส. วรรณวิสา  อิ่นแก้วปวงคำ
4. น.ส. ธารทิพย์ สังฆธรรม
5. น.ส. ศิรประภา ยศทองงาม
6. น.ส. สิรินทร์นิชา หอชัยภักดิ์
7. น.ส. ณัฐฌลาภัทร์  ต่ายจันทร์
8. น.ส. สโรชา  ชุมภูอินทร์
9. น.ส. ชวัลลักษณ์ มีสุวรรณ
10. นายพีรภัทร ชูเอิน
11. น.ส. ปาณิศา  อินเต้า
12. น.ส. ปัทมกร  วงศ์ปิง
13. น.ส. บุศรินทร์ ญาณะโส
14. น.ส. สุภาพร ฟ้าเลิศ
15. น.ส. อทิตยา คำวินิจ
16. น.ส. กมลชนก    ชูมก


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-28 09:01:35
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1021 ครั้ง