โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (ASEM-DUO Fellowship Program)

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการให้ทุนดังไฟล์แนบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้จำนวน 3 คู่ (นักศึกษาไทย 1 คน คู่กับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 1 คน) นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนโปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านภาควิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษามายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 เพื่อแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป


เอกสารประกอบ : Download Implementation-Guideline-of-2019-DUO-Thailand-Fellowship-Programme1.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-22 09:34:06
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 978 ครั้ง