คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร ประจำปี 2561

       คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร สำหรับบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 ผู้สนใจประสงค์จะเช่าสถานที่ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดพร้อมใบสมัครและยื่นความจำนงที่หน่วยกายภาพ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

       กำหนดการพิจารณาโดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอาหารแต่ละราย ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-21 17:00:01
เผยแพร่โดย : คุณากร ปัญญะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 818 ครั้ง