ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านไม้ดอก โดยอาจารย์จากประเทศเกาหลี

สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Quality of Night Interruption Light Affects Morphogenesis & Flowering of Short Day, Long Day, & Day Neutral Plant Species". โดย Prof. Dr. Byoung Ryong Jeong, จาก Department of Horticulture, Gyeongsang National University, Korea 

งานบรรยายนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ได้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-08 16:49:37
เผยแพร่โดย : คุณากร ปัญญะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1916 ครั้ง