ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2561

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2561 ระยะเวลา 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารตามที่กำหนด จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ โดยกำหนดส่งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561


เอกสารประกอบ : Download ASEA-UNINET.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-08 09:40:40
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 824 ครั้ง