ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยธัญพืช”

*** ประกาศปิดรับสมัครครับ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอขอบคุณทุกๆท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ***

 

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยธัญพืช”  ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ รับจำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสามารถเพาะเห็ดถั่งเช่า เพื่อรับประทานภายในครอบครัว และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์บริการวิชาการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-4088  หรือนางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์ (ผู้ติดต่อประสานงาน) โทรศัพท์มือถือ 09-0171-2442 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนจะปิดรับสมัครทันที


เอกสารประกอบ : Download 1513_2_20180604_102958.doc Download 1513_3_20180604_102958.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-04 16:38:55
เผยแพร่โดย : คุณากร ปัญญะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2069 ครั้ง