โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเป็นอย่างมาก

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-04 10:58:14
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2621 ครั้ง