หัวหน้าศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ในระดับมหาวิทยาลัย  ณ อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-31 11:05:59
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1698 ครั้ง