ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) กรอก JA เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ขอให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย และ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)กรอก JA (ภาระงานตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

และ ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก JA (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

 

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการกรอก TOR & JA ขอให้กรอกตามแนวทางคู่มือดังแนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรทุกท่านกรอกผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก หากพ้นกำหนดระบบจะปิด หากต้องการจะกรอกผลการปฏิบัติงานต้องขออนุมัตจากมหาวิทยาลัย


เอกสารประกอบ : Download คู่มือการกรอก TOR & JA (สายวิชาการ).pdf Download คู่มือการกรอก TOR & JA (สายปฏิบัติการ).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-28 11:20:39
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 833 ครั้ง