ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops )”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)” ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช คุณภาพเมล็ดพืชและการสูญเสีย ระบบการลดความชื้นเมล็ดพืชและเทคโนโลยีการลดความชื้นที่ทันสมัย การประเมินคุณภาพของเมล็ดพืชโดยเทคโนโลยีไม่ทำลายตัวอย่าง เทคนิคการควบคุมกำจัดแมลงในโรงเก็บแบบผสมผสาน การปรับปรุงสภาพเมล็ดพืชด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ และโรคเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช

ฟรี ค่าลงทะเบียน

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ที่  https://goo.gl/forms/Epwwzv7OFMZOapK63

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031, 053-941426

ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561  รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-25 16:58:31
เผยแพร่โดย : คุณากร ปัญญะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1467 ครั้ง