โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 4)

          คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

          ช่วงเช้า: ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Outcome-based Learning” โดย ดร.นันทน์ ถาวรังกูร (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          ช่วงบ่าย: สร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์การ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-25 11:32:13
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2020 ครั้ง