การประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-24 11:31:42
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1480 ครั้ง