ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งแบ่งทุนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนนักศึกษาปริญญาตรี และ 2)ทุนนักศึกษาวิจัย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp หรือโทรสอบถามโดยตรงที่เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา หมายเลข 052-012500 ต่อ 190 ในวันและเวลาทำการ และส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (โดยให้ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)


เอกสารประกอบ : Download MEXT2019.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-21 15:20:25
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 731 ครั้ง