โครงการอบรม เรื่อง หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

    สาขาวิชาพืชสวนจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ วิธีการแก้ไขบทความให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเขียนบทความทางวิชาการ นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่การนำเสนอผลงานวิชาการมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาทางวิชาการ ต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-21 12:31:08
เผยแพร่โดย : นนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1436 ครั้ง