ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด

    กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด ให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

รับสมัครจำนวน 50 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดได้มีการจัดการฟาร์มดำเนินการตามนโยบายจากทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องโรคของจิ้งหรีด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาของเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจ

mail สามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง : https://goo.gl/f8SAsm
mail ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง : https://goo.gl/Rgk9wa
enlightened ติดต่อสอบถาม : โทร. 0819979623 และ อีเมล์ kanokwan.entomo@gmail.com


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-18 13:32:30
เผยแพร่โดย : คุณากร ปัญญะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3280 ครั้ง