ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 1-3 ทุน

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 1-3 ทุน เพื่อไปศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10 - 12 เดือน มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย ในสาขาการเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฏหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี การวางแผนภาคและเมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองในด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fulbrightthailand.org ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561


เอกสารประกอบ : Download Hubert H. Humphrey.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-08 09:34:03
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 926 ครั้ง