ขอเชิญอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไชด์ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา www.eqd.cmu.ac.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-02 15:33:45
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 720 ครั้ง