ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช.ทุกชั้นปี ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และปรับปรุงพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป   (คลิก)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-05-01 15:49:55
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1492 ครั้ง