ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) ตามรายละเอียดดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download แจ้งผลการคัดเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2560.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-27 16:25:20
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1252 ครั้ง