ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปประกอบการปรับแก้ไขและการออกแบบอุปกรณ์ติดตั้งกระจายสัญญาณ (Access Point) เพิ่มเติม ในการให้บริการของ @JumboPlus ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

https://goo.gl/2rV7Zz






เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-20 17:45:35
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2181 ครั้ง