ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2018 

ขอให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแจ้งยืนยันการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 ถึงงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทางโทรศัพท์ 053-944641-2  ก่อนและจัดส่งใบยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018

cheeky   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันการเข้าค่ายAggie Comp 2018


เอกสารประกอบ : Download แบบยืนยันการเข้าค่ายAggiecamp2018.docx Download แบบยืนยันการเข้าค่ายAggiecamp2018.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-11 10:14:32
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1472 ครั้ง