ประชาสัมพันธ์!! ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่ใช้บริการเครือข่ายไร้สายและอินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำผลจากการประเมินความพึงพอใจที่ได้ นำไปสรุปถึงความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สายดังกล่าว และนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายให้คลอบคลุมทุกการใช้งานต่อไป โดยสามารถประเมินได้จาก ลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

 แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-08 13:42:10
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2885 ครั้ง