การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน" วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน" ให้แก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-05 14:46:19
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1702 ครั้ง