การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ (การฝึกอบรมเคลื่อนที่) วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกษตรกรรมธรรมชาติ" (การฝึกอบรมเคลื่อนที่) ณ อาคารฝึกอบรมที่สูง จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-05 12:09:47
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1675 ครั้ง