สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ณ University College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุน โดยทุนดังกล่าว University College Dublin ได้ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-04 15:26:01
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1821 ครั้ง