ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส ๖๐๐๘...ลงไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารดังแนบ เข้าร้บการสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง AB๕ – ๔๕๖ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 


เอกสารประกอบ : Download สัมภาษณ์21461

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-03 13:53:25
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 748 ครั้ง