ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงศ์  วิทยากรโดย อ.พัชรากราณต์  อินทะนาค  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยนักศึกษาสามารถเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่

>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

         1. เอกสาร ENGLISH FOR PRESENTATIONS AND SEMINAR to WORD
         2. เอกสาร English for Seminar & Presentation to powerpiont


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2017-10-10 13:22:33
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1500 ครั้ง