ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  • รับสมัครทาง Internet            16 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

  • รับสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     19-28 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ที่
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-04-01 15:43:44
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 423 ครั้ง