ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ ได้รับทราบประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ : Download news-180326092358

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-29 17:41:41
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1114 ครั้ง