ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จะปิดให้บริการ ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-15 19:09:15
เผยแพร่โดย : มณี พสุธรรม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 473 ครั้ง