ขอเชิญรับฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย (Endeavor Scholarships and Fellowships)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย (Endeavor Scholarships and Fellowships) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 - 15:30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดกำหนดการดังไฟล์แนบ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวผ่านทาง QR code ที่แนบ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561


เอกสารประกอบ : Download Endeavor Scholarships

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-08 15:42:07
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 695 ครั้ง