ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำหน้าที่คู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำหน้าที่คู่มิตร (Buddy)

หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 (ระหว่างวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2561)

 1. น.ส. ปรียาภรณ์ จองแหลง
 2. น.ส. แก้วสิริกาญจน์ วงศ์ษา
 3. น.ส. อมรรัตน์ ผลคำแปง
 4. นายพีรภัทร ชูเอิน
 5. น.ส. กรกมล ปาลี
 6. น.ส. จิราพร แสงต๊ะ

สำรอง

 1. นายปวิช ตุ่นคำ
 2. น.ส. พุทธภาคย์ สามลทา
 3. น.ส. ชวัลลักษณ์ มีสุวรรณ

  ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 6 ราย มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองเข้าร่วมโครงการแทนตามลำดับ


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-02-08 09:03:03
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 817 ครั้ง