ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ทศพล  มูลมณี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2018-02-02 13:17:35
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3219 ครั้ง